Konsorcjum Enigma Systemy Ochrony Informacji, COMP, COIG (spółka zależna Wasko) oraz S&T Services Polska wygrało przetarg na "Budowę i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych – budowę Systemu Centralnego Backupu Resortu Obrony Narodowej". Wartość oferty to bez mała 40 mln zł brutto. 

Postępowanie prowadziło Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, obsługujące zamówienia dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w sierpniu ub.r.

Przetarg obejmuje m.in. dostawę sprzętu i oprogramowania do 5 lokalizacji systemu backupu MON, wdrożenie, montaż, konfigurację i integrację z siecią resortu, a także szkolenia. Termin wykonania wyznaczono na 30 października 2017 r.

Wygląda na to, że zamówień dla wojska będzie więcej w 2017 r. Na inwestycje w służbach mundurowych w najbliższych latach zostanie przeznaczone 9 mld zł, z tego część z pewnością pójdzie na rozwiązania teleinformatyczne.

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w tym roku sypnęło przetargami. Obecnie przyjmowane są oferty na budowę infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby WOT w kompleksie wojskowym w Siedlcach oraz na analogiczne prace w kompleksie wojskowym w Łomży. Wśród postępowań, w których niedawno zakończono przyjmowanie ofert, są m.in. przetargi na budowę infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej ZWSI (Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej) w Mińsku Mazowieckim oraz w Morągu, na oprogramowanie Microsoftu oraz wsparcie techniczne oprogramowania CBRN Analysis.