Bliżej finału jest ogłoszony w kwietniu br. przez Komendę Główną Policji przetarg na "zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD, tj. CSIP, CSD, ERCDŚ CBŚP i BSW, SIO, SYNAPS, SEWN, SESPOL, SWLP, sieci teleinformatycznej CBŚP, CHILD ALERT, System Ewidencji Środków Trwałych, ZSODE"

Na wykonanie zadania KGP gotowa jest wyłożyć 1,21 mln zł brutto.

 

Wpłynęły 4 oferty:
Simplicity (2,7 mln zł)
IT Solution Factor (0,86 mln zł)
T-Systems Polska (3,69 mln zł)
Konsorcjum Intertrading Systems Technology i CPU Service (1,17 mln zł).

Kryteria wyboru to cena (60 proc.) oraz czas usunięcia awarii krytycznej dla sprzętu (30 i 10 proc. – w zależności od rodzaju sprzętu)

Czas usunięcia krytycznej awarii wszyscy zadeklarowali identyczny – 12 godz. w pierwszej kategorii sprzętu, 24 godz. w drugiej.

 

Serwery, macierze, przełączniki…

Serwisem zostanie objęta infrastruktura sprzętowa Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego – serwery, macierze, przełączniki, mechanizmy agregujące i in.

W masie urządzeń używanych przez Komendę Główną Policji, których serwisem zajmie się wykonawca, jest sporo maszyn HP, m.in. ProLiant BL460c G1 i DL360, 380 G5, RX7640, EVA4100, 6100, HP2312fc, MSA2000. Np. sprzęt do systemu SWLP do wydawania legitymacji policyjnych to stojący w siedzibie KGP ProLiant ML 350 G5 z zasłużonym systemem Windows Server 2003 SP2 – wynika ze specyfikacji przetargowej.

W KGP pracuje także szereg urządzeń IBM, m.in. P570, 650, DS4300, Power6, macierz 2862, konsole HCM, kontrolery SAN.

Do tego dochodzą m.in. serwery Dell PowerEdge 2950, R910, Primergy RC600, RX600 od Fujitsu, IBM x3650 (w KGP albo w szkole policji w Legionowie).

Z kolei w sieci teleinformatycznej Centralnego Biura Śledczego Policji działają m.in. maszyny Fujitsu-Siemens Prime Power z układami RISC, Dell PowerEdge 1850, 850, HP ProLiant DL350 i 360, biblioteki Actidaty, UPS-y APC, przełączniki KVM Della czy Cisco WS-C3560.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na rok. Termin ten ma rozpocząć się 15 lipca br.