Compendium – Centrum Edukacyjne oraz 3Com podpisały umowę o współpracy w zakresie szkoleń. W ramach zawartego porozumienia Compendium będzie pierwszym autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym uprawnionym do prowadzenia szkoleń technologicznych dotyczących produktów 3Com w Europie Wschodniej.
W programie szkoleń znajdują się kursy na temat sieci bezprzewodowych, zdalnego dostępu do Internetu w sieci telewizji kablowej, rozwiązań internetowych przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz systemów telefonii w sieciach LAN (NBX 100). Te ostatnie gwarantują uczestnikom status autoryzowanego partnera 3Com w zakresie produktów NBX.
Szkolenia 3Com w Compendium przeznaczone są dla użytkowników końcowych zainteresowanych produktami 3Com oraz dla wszystkich firm współpracujących już z 3Com i posiadających status Bronze, Silver, Gold Partner, a także starających się o jeden z tych tytułów. Nie zmieni się organizacja autoryzacji dla partnerów 3Com. Odbywające się każdego roku spotkania autoryzacyjne będą prowadzone bezpośrednio przez producenta.