3Com zaakceptował standard uwierzytelniania IEEE 802.1x i będzie go stosować w swoich rozwiązaniach bezprzewodowych sieci LAN. Technika ta (element systemu Windows XP) daje możliwość logowania się komputerów PC w brzegowej infrastrukturze sieci. 3Com wprowadzi standard 802.1x do swoich rozwiązań bezprzewodowej sieci LAN, gdy tylko zostanie on zatwierdzony przez IEEE, co nastąpi w drugiej połowie 2001 r.