3Com utworzył filię pod nazwą CommWorks Corporation. W jej skład wejdzie dotychczasowy dział 3Coma Carrier Network Business, który buduje sieci IP dla usługodawców. Sieci te służą do świadczenia usług transmisji głosu i danych. Prezesem CommWorks Corporation został Irfan Ali. Dotychczas pełnił on funkcję wiceprezesa i dyrektora generalnego działu Carrier Network Business. W 3Com pozostał dział klientów indywidualnych i produktów komercyjnych (Commercial/Consumer Business).
CommWorks oferuje usługi i produkty w zakresie:
– telefonii IP
– bezprzewodowego i kablowego dostępu do danych
– sygnalizacji i nadzorowania połączeń
– gigabitowego systemu routingu
– zarządzania siecią i usługami.