Asbis w tym roku na polskim rynku dwucyfrowo zwiększył sprzedaż. Po 3 kwartałach 2022 r. osiągnął przychody na poziomie 59,1 mln dol. wobec 52,4 mln dol. przed rokiem. Oznacza to wzrost 12,7 proc.

Z tym że w przeliczeniu na PLN poprawa była większa: 282 mln zł wobec 204 mln zł (wzrost o 38 proc.) – biorąc pod uwagę średni kurs USD w analogicznych okresach 2022 r. i 2021 r.

Z danych wynika, że w III kw. 2022 r. sprzedaż Asbisu w Polsce wyniosła 19,271 mln dol. wobec 16,658 mln dol. przed rokiem, co oznacza wzrost o 15,7 proc.

10 proc. mniej globalnej sprzedaży

Polska awansowała o jedno miejsce w Top 10 krajów, w których Asbis Enterprises osiąga największe przychody, tym niemniej nasz rynek niewiele waży w wynikach całej grupy.

Przychody grupy ze sprzedaży za okres I-III kw. 2022 r. wyniosły ponad 1,9 mld dol. (blisko 8,5 mld zł) i były o 10 proc. niższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (2,1 mld dol.).

Zysk netto był na poziomie bliskim ubiegłorocznego: 47,2 mln dol. (294,2 mln zł), co oznacza spadek o 2 proc..

W samym III kw. 2022 r. Asbis wypracował 698,7 mln dol. (3,3 mld zł) przychodów oraz 20,1 mln dol. zysku netto (blisko 96 mln zł), co oznacza, że był on wyższy o 10 proc. r/r. To najlepszy III kwartał w historii grupy.

Ponad 8 proc. marży

W III kw. 2022 r. oraz kw. I-III 2022 r. grupa poprawiła marżę zysku brutto do 8,01 proc. i 8,23 proc. z odpowiednio 7,37 proc. i 6,91 proc. rok wcześniej.

Obecnie Asbis Enterprises koncentruje się na rynkach Azji Centralnej. Numerem 1 stał się Kazachstan. Natomiast w porównaniu z ub.r. sprzedaż w Rosji spadła ponad 3-krotnie. Największy udział w przychodach grupy w miały kraje byłego ZSRR (52 proc.) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (24 proc.).