Zysk netto Asseco Poland za okres trzech kwartałów 2022 r. wynosi 375,8 mln zł, w tym 127 mln zł w III kw. br.
Jest to szacunkowy skonsolidowany wynik przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej.

Jednocześnie spółka zastrzega, że podana wartość może ulec zmianie. Ostateczny zysk zostanie podany w raporcie za trzy kwartały 2022 r., który ukaże się 23 listopada br.

Szacunkowy wynik Asseco Poland za III kw. br. (127 mln zł) okazał się większy niż rok wcześniej (120 mln zł). Jest jednak mniejszy niż średnia z prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes (128,7 mln zł).

Większy był również zysk polskiego koncernu informatycznego w II kw. 2022 r., gdy wyniósł 140,9 mln zł, przy globalnej sprzedaży 4,2 mld zł.

W całym pierwszym półroczu 2022 r. grupa Asseco wypracowała w polskim segmencie blisko 960 mln zł sprzedaży, o niemal 100 mln zł więcej niż przed rokiem, przy globalnym obrocie 8,3 mld zł. Zysk w kraju w I poł. 2022 r. wyniósł blisko 110 mln zł, podczas gdy zysk netto całej grupy – 248,8 mln zł.