UOKiK zarzucił zmowę Dahua Technology Poland z dystrybutorami firmy. Utrzymuje, że przedsiębiorcy ustalali ceny i podzielili między sobą rynek. Porozumienie ograniczało konkurencję.

Prezes UOKiK nałożył kary na następujące podmioty: Dahua Technology Poland, Alpol, Alkam Security, Eltrox (dawniej: E-commerce Partners), Delta – Opti oraz Techglobal.

Ukarano też siedmiu menedżerów (dwóch z Dahua Technology Poland, Alpol i Eltrox oraz jeden z Alkam Security), którzy w ocenie urzędu bezpośrednio odpowiadali za niedozwolone porozumienie.

Łączna wysokość kar to ponad 37 mln zł. UOKiK o wszczęciu postępowania w sprawie ustalania cen poinformował w październiku 2021 r. Twierdził również, że utrudniano przeszukanie w biurze importera, za co nałożono na niego 700 tys. zł kary.

Dahua Technology Poland to wyłączny importer i dystrybutor hurtowy chińskiej marki Dahua, producenta sprzętu do monitoringu wideo. Wg UOKiK spółka sprzedaje te produkty do dystrybutorów, którzy zajmują się dalszą odsprzedażą hurtową lub detaliczną w sklepach stacjonarnych oraz w internecie.

UOKiK: podzielili między sobą rynek

„Przedsiębiorcy ustalali ceny sprzedaży produktów i podzielili między sobą rynek poprzez przyporządkowanie klientów do określonych podmiotów. To oznaczało, że konsumenci, firmy czy instytucje zostały pozbawione możliwości zakupu sprzętu do monitoringu taniej niż po odgórnie ustalonych stawkach. Tracili również możliwość zakupu od przedsiębiorców, którzy mogli zaoferować lepszą ofertę” – twierdzi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd: importer ustalał ceny

Według UOKiK Dahua Technology Poland od początku działalności, tj. od 2016 r. wpływała na politykę cenową dystrybutorów. Mianowicie ustalała ceny minimalne i maksymalną wysokość rabatów, jak też ceny w promocji. Informacje o stawkach wysyłała swoim kontrahentom.

Ponadto Dahua zwracała się do dystrybutorów o stosowanie przez ich partnerów handlowych określonych cen odsprzedaży – twierdzi urząd.

Importer monitorował przestrzegania ustaleń. Zresztą wg UOKiK sami dystrybutorzy zwracali się do spółki o interwencję, jeśli któryś z nich nie stosował się do ustalonych cen.

Ochrona projektów

Drugą praktyką ograniczającą konkurencję był podział rynku – podaje UOKiK. W przypadku transakcji na dużą kwotę Dahua przyznawała pierwszemu dystrybutorowi, który zgłosił taką transakcję, wyższy rabat i ochronę projektową. Zastrzeżenia urzędu wzbudziło to, że w takiej sytuacji w praktyce klient nie mógł skorzystać z konkurencyjnej oferty.

Kary finansowe nałożone przez UOKiK na spółki:
Dahua Technology Poland – 22 191 472,31
Alkam Security z Jabłonnej- 1 750 168,85 zł
Alpol z Katowic – 1 880 340,62 zł
Eltrox z Częstochowy – 6 716 275,63 zł
Delta – Opti Monika Matysiak z Poznania – 2 746 100,63 zł
Techglobal Marcin Gradzewicz (wspólnik spółki cywilnej) z Gdańska – 496 066,96 zł
Techglobal Michał Gałęzowski (wspólnik spółki cywilnej) z Gdańska – 496 066,97 zł

Ukarane osoby fizyczne:
Artur Prusinowski – 245 000,00 zł
Andrzej Jarzyna – 75 000 zł
Dariusz Kondraciuk – 100 000 zł
Piotr Bąchorek – 85 000 zł
Paweł Zemła – 42 500 zł
Zbigniew Dąbrowski – 148 750 zł
Mateusz Kurowski – 42 875 zł

Suma wszystkich kar: 37 015 616,96 zł

Decyzja nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Zwróciliśmy się o komentarz w sprawie kar UOKiK do Dahua Technology Poland.

Według obowiązujących przepisów maksymalna kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję wynosi 10 proc. obrotu przedsiębiorstwa oraz 2 mln zł dla menedżera.

AKTUALIZACJA (11.01)
Oświadczenie Dahua Technology Poland w sprawie decyzji Prezesa UOKiK nr DOK-5/2023
Dahua Technology Poland jest rozczarowana treścią decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymaną 21/12/2023 i odwoła się od tej decyzji. Decyzja została wydana po zakończeniu postępowania, podczas którego Dahua aktywnie angażowała się i współpracowała ze wszystkimi odpowiednimi organami w tym z Prezesem Urzędu.
Jako firma oparta na przejrzystości i integralności, nie zgadzamy się z  oceną postępowania dokonaną w decyzji.
Wysoko cenimy nasze relacje z polskimi klientami i użytkownikami końcowymi oraz pozostajemy oddani w dalszym dostarczaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań.