Funkcjonariusze lubelskich jednostek CBŚP, ABW i KAS zatrzymali dziś 9 osób. Sprawa dotyczy fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi i prania brudnych pieniędzy. Z ustaleń śledztwa wynika, że wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej na skutek nielegalnej działalności wynosiła 35 mln zł.

Wśród zatrzymanych są osoby reprezentujące firmy, biorące udział w fikcyjnym obrocie panelami fotowoltaicznymi. Część z nich zatrzymano w związku z praniem pieniędzy uzyskanych w wyniku przestępstw „karuzelowych”.

Po ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanych prokurator podejmie decyzję co do dalszych środków zapobiegawczych. Sprawę prowadzi lubelska prokuratura regionalna.