Grupa Passus, integrator i producent, zwiększył przychody w I kw. 2023 r. o 33 proc., do 13,4 mln zł. EBITDA poprawiła się 27-krotnie, do 665 tys. zł. Wynik netto był jednak na minusie (563 tys. zł) wobec zysku 54 tys. w I kw. 2022 r. Strata na sprzedaży wyniosła 780 tys. zł.

Jednostkowo spółka Passus SA zwiększyła przychody o 13 proc., do 8,6 mln zł i trzykrotnie pogłębiła stratę, do 1,5 mln zł.

Klienci więcej wydają na chmurę.

Passus specjalizuje się w rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa i utrzymania sieci oraz w usługach związanych z chmurą publiczną.

Największą dynamikę sprzedaży w I kw. br. zanotowała spółka zależna Chaos Gears, która dostarcza usługi związane z chmurą AWS-u (+ 320 proc. r/r, do 4,7 mln zł).

Ponadto 7,7 mln zł przychodów grupa osiągnęła na integracji IT i 1 mln zł na własnych produktach. Głównymi odbiorcami są klienci komercyjni (blisko 80 proc. obrotów), a reszta to sektor publiczny.

„Relatywnie wysokie marże”

Charakterystyczne dla naszego biznesu jest to, że pierwszy kwartał to okres generowania projektów, które są finalizowane w drugiej połowie roku. Cieszy nas wzrost przychodów z usług AWS, gdzie mamy dużą ekspozycję na zagranicę i realizujemy relatywnie wysokie marże” – twierdzi Tadeusz Dudek, prezes Passusa.

Zwraca uwagę na wyższe koszty działalności. Firma nadal dużo inwestuje w rozwój produktów własnych i ich komercjalizację (jest to głownie system do monitoringu i utrzymania sieci). Zwiększyły się koszty sprzedaży i marketingu. Jak twierdzi prezes, firma intensywnie pracuje nad rozwojem sprzedaży za granicą (głównie kraje UE i WNP, oczywiście bez Rosji).

„Otoczenie makroekonomiczne i rosnąca presja płacowa, sprawiają, że wielu klientów analizuje swoje budżety. Uważamy jednak, że w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo czy wydajność i dostępność infrastruktury IT nie można zapóźnić się technologicznie. Liczymy więc na efekt odroczonego popytu w najbliższych kwartałach” mówi Tadeusz Dudek.