Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował ponad 34 mln zł na zamówienie obejmujące oprogramowanie Microsoftu dla centrali NFZ i oddziałów wojewódzkich. W przetargu ogłoszonym na początku października br. wpłynęła tylko jedna oferta. Złożył ją SoftwareOne Polska. Jej wartość to 32,288 mln zł brutto.

Zamówienie obejmuje zakup subskrypcji i licencji na oprogramowanie Microsoftu z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek. Wybrany wykonawca podpisze 3-letni kontrakt. Cena ma 85 proc. wagi przy wyborze oferty, a poziom wsparcia (Premier Support) – 15 proc.

NFZ kupuje licencje, subskrypcje i usługi Software Assurance obejmujące m.in. SQL Server, Windows Server, System Center, Visio, Project Standard, Visual Studio Enterprise, Windows Remote Desktop Services, Windows Virtual Desktop Access, Virtual Desktop Infrastructure Suite, a także Microsoft 365 E3. Najwięcej subskrypcji zamówiono na ten ostatni pakiet (ponad 5,5 tys.).

Fidelis za 2,2 mln zł

NFZ wybrał już wykonawcę w przetargu na usługi maintenance i wsparcie techniczne dla systemu DLP Fidelis w centrali funduszu. Tu także wpłynęła jedna oferta, o wartości 2,215 mln zł. Złożył ją 4Prime. NFZ zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia minimalnie więcej, 2,22 mln zł.

Oprócz kryterium ceny punktowano ilość osób dedykowanych do realizacji umowy z odpowiednim doświadczeniem oraz wyznaczonych do realizacji zamówienia z certyfikatem CISSP. Spółce 4Prime przyznano punkty tylko za cenę. Wykonawca ma zapewnić maintenance na Fidelis w okresie 22 – 36 miesięcy (w zależności od komponentu systemu).

W ramach zamówień software'u Narodowy Fundusz Zdrowa kupuje również licencje i subskrypcje na oprogramowanie McAfee: DLP, Endpoint Threat Protection i VirusScan for Storage. Postępowania w tym obszarze wyłączono z prawa zamówień publicznych.