Biznes coraz częściej zleca projekty digitalizacyjne na zewnątrz. Blisko jedna trzecia (31 proc.) organizacji zainicjowało cyfrową transformację przy wsparciu innych podmiotów, decydując się na outsourcing w zakresie porządkowania i inwentaryzacji papierowych zasobów. Kolejne 38 proc. rozważa taką inicjatywę – według badania na zlecenie Iron Mountain.

Weryfikację zgromadzonych zasobów pod kątem ich późniejszej digitalizacji, przechowywania czy bezpiecznego zniszczenia 79 proc. pytanych firm ocenia za ważny element przygotowań do cyfryzacji, który warunkuje efektywność kolejnych kroków, a nawet sukces całej inicjatywy.

Już 69 proc. ankietowanych podmiotów skorzystało z zewnętrznego wsparcia w zakresie porządkowania fizycznych zasobów lub bierze to pod uwagę. Jedynie 16 proc. wskazuje, że dotychczas nie słyszało o takich usługach.

Firmy deklarują zwiększenie budżetu na inwestycje w IT, a także na cyfryzację biznesu, jednak zaledwie 10 proc. chce w tym celu zatrudnić dodatkowy personel.

„W mojej ocenie w strukturze wydatków z wspomnianego obszaru znajdują się najczęściej koszty wdrożenia nowych rozwiązań czy outsourcingu procesów, ale także wewnętrznych szkoleń. Uważam, że to rozsądne podejście” – komentuje Michał Ledzion, Business Development Executive w Iron Mountain Polska.

Organizacje nie zawsze przeznaczają duże środki na rozbudowę zespołu pod kątem cyfrowej transformacji, co zdecydowanie ich w tym nie dyskwalifikuje, jednak dostrzegają potrzebę konsekwentnego zwiększania świadomości technologicznej w zespole” – zaznacza.