Grupa Also uzyskała kredyt odnawialny o wartości 300 mln euro. Przez okres pięciu lat może korzystać z atrakcyjnych warunków finansowania. Międzynarodowy dystrybutor uzyskał zaufanie konsorcjum bankowego, składającego się z ośmiu podmiotów.

„W ten sposób zwiększamy naszą swobodę finansową w zakresie strategicznego dostosowania grupy oraz dalszego wzrostu poprzez potencjalne akwizycje” – komentuje Gustavo Möller-Hergt, CEO Also Holding.

W naszej części Europy celem holdingu jest osiągnięcie co najmniej 20 proc. udziału w regionalnym rynku, obejmującym 13 krajów, w których obecne jest Also. Wartość tego rynku dystrybutor ocenia w sumie na ok. 30 mld euro.

Uruchomienie wielomilionowej linii kredytowej daje Also większą elastyczność w zakresie potencjalnych przejęć i finansowania korporacji. Dystrybutor informuje, że nowy kredyt poszerza zdywersyfikowaną koncepcję finansowania, która obejmuje dwustronne linie kredytowe, faktoring, znaczący przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz długoterminowe pożyczki z zastawem.