Największe światowe firmy finansowe coraz częściej wybierają rozwiązania chmurowe w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa (50,5 proc.), wykrywania oszustw (38,6 proc.) i zarządzania roszczeniami (33,8 proc.) – według raportu Snowflake.

Badanie pokazuje, jak ważne dla takich organizacji jest zwalczanie zagrożeń i przestępczości wraz z cyfryzacją systemów bankowych i płatniczych.

Firmy z branży liczą, że inwestycje w zaawansowaną analitykę danych w chmurze umożliwią wykrywanie oszustw i anomalii w czasie rzeczywistym, poprawią doświadczenia klientów i skrócą czas reakcji na działania przestępców.

Możliwość udostępniania danych lub współpracy z użytkownikami (34 proc.) oraz korzystania z rynków danych w chmurze (12 proc.) zostały wymienione jako korzyści związane z korzystaniem ze środowiska cloud.

Prawie połowa respondentów (48,7 proc.) uważa, że zrealizuje swoją przyszłą strategię dotyczącą chmury danych w ciągu 2 – 5 lat, natomiast firm z sektora finansowego już teraz wdraża te rozwiązania lub planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Multi-cloud najbardziej popularny

Ponad 37 proc. firm finansowych decyduje się na przyjęcie strategii wielochmurowej zamiast chmury hybrydowej (34 proc.), pojedynczej (14 proc.) lub prywatnej (14 proc.).

Ich decyzja opiera się na tym, że widzą trzy główne korzyści: dostęp do najlepszych indywidualnych dostawców rozwiązań (67 proc.), elastyczność w negocjowaniu kosztów (44 proc.) i dostęp do modułowej elastyczności (36 proc.) w zakresie możliwości platformy danych.

Wielochmurowość jest postrzegana jako część szerszego dążenia do zwiększenia niezawodności infrastruktury, efektywności kosztowej, interoperacyjności i zapewnienia zgodności z przepisami.

Zarządzanie kosztuje czas

Organizacje poświęcają do 40 proc. czasu na samo zarządzanie danymi. To sprawia, że wiele firm finansowych poświęca więcej czasu na zarządzanie danymi w chmurze niż na innowacje biznesowe i podejmowanie decyzji.

Większość organizacji (66,9 proc.) twierdzi, że ich zespoły IT są przede wszystkim odpowiedzialne za inwestycje w chmurę. Według badania coraz większy wpływ na proces decyzyjny mają inne podmioty, w tym te z obszaru biznesu (15,4 proc.) i scentralizowanego biura danych (16,1 proc.).

——————————-

W badaniu Snowflake’s Financial Services Cloud Pulse przepytano 311 globalnych liderów C-Suite i kierowników wyższego szczebla ds. technologii z największych firm finansowych.