Niewystarczający poziom wiedzy (35,1 proc. wskazań), niepewność co do lokalizacji danych (33,9 proc.) i zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa danych (33,9 proc.) to powody, dla których polskie firmy nie korzystają z usług w chmurze obliczeniowej – według raportu PARP, który przytacza dane GUS za 2018 r.

Brak kompetencji to główna bariera w wejściu w chmurę zwłaszcza dla małych firm (36,9 proc.). Dla dużych podmiotów nie jest to wielki problem (13,8 proc.).

Przed korzystaniem z chmury najbardziej powstrzymuje je niepewność co do lokalizacji przechowywania danych (30,7 proc.) oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa (30,6 proc.). Te obawy podzielają zresztą także małe i średnie podmioty. W ich przypadku są one nawet nieco większe – o kilka p. proc. (np. lokalizacja danych niepokoi 33,8 proc. małych firm i 35,1 proc. średnich).

Co istotne, w większości przypadków problemy okazały się nawet nieznacznie większe niż w 2017 r. (odsetek wskazań wzrósł). Zdaniem autorów raportu jest to efekt wejścia w życie RODO (maj 2018 r.).

Dane pochodzą z "Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2019", opracowanego przez PARP. Według nowego opracowania GUS "Społeczeństwo informacyjne w Polsce" z 2019 r., 17,5 proc. polskich przedsiębiorstw korzysta z płatnych usług w chmurze publicznej. Najczęściej jest to poczta elektroniczna (12,9 proc.) i programy biurowe (10,7 proc.).