Atende ma za sobą kolejny udany kwartał. W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. grupa wypracowała ponad 3 mln zł zysku netto dla akcjonariuszy, przy przychodach wyższych o 73 proc. r/r – według szacunkowych danych. Rok wcześniej, w I kw. 2022 r., Atende miało stratę 3,3 mln zł. Wyraźnie poprawiły się również inne wskaźniki rentowności.

Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Grupy Atende za I kwartał 2023 r.
(wszystkie kwoty są prezentowane w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Grupa informatyczna znacznie poprawiła wyniki kolejny raz z rzędu, po mocnej końcówce ub.r. i wzroście w całym 2022 r.

Jednocześnie zarząd zastrzega, że wyniki za I kw. br. są szacunkowe. Ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie za I kw. 2023 r., który zostanie opublikowany 16 maja br.