Pracę fachowców IT zamierza zamówić Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. W postępowaniu
na „świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT” przewiduje zawarcie umowy ramowej na 3 lata z nie więcej niż 8 wykonawcami.

Jest spora szansa na kontrakty dla wszystkich startujących w przetargu, bo oferty złożyło 5 firm.

Agencja rezerw zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2,96 mln zł brutto. Jednak większość wykonawców wyceniło pracę wymaganych specjalistów wyżej. Tylko Euvic zmieścił się w budżecie postępowania, a niektóre oferty znacznie przekroczyły kwotę ustaloną przez RARS.

Oto zestawienie ofert

Kryteria wyboru to cena (70), dostępność konsultantów (20) i wymiana konsultantów (10). Postępowanie ogłoszono w końcu sierpnia br.

Agencja potrzebuje ludzi następujących specjalizacji: architektów IT (na 1672 godz. roboczych), analityków (1672 godz.), programistów oraz starszych programistów Java (po 3344 godz.), testerów oraz starszych testerów (po 1672 godz.), jak również projektantów IU/UX (1338 godz.)