Zarząd Atende podjął decyzję o dokonaniu 3,15 mln zł odpisu aktualizacyjnego, co wpłynie na jednostkowy wynik netto spółki za 2019 r.

Odpis jest związany z utratą wartości udziałów w spółce zależnej Atende Medica. Zarząd informuje, że ma on charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową spółki i grupy.

Atende Medica specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branży medycznej. Spółka jest na rynku od ponad 25 lat, a od 2007 r. wchodzi w skład grupy Atende.

Raport finansowy jednostkowy i skonsolidowany Atende za 2019 r. ukaże się 31 marca br. W roku 2018 r. zysk spółki Atende SA wyniósł 10,7 mln zł.