Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i T-Mobile podpisały umowę na dostarczenie usług telekomunikacyjnych i urządzeń mobilnych. Oferta została wybrana w przetargu, którego przedmiotem było zapewnienie rozwiązań telekomunikacyjnych łącznie dla 11 lokalizacji.

Obsługa dotyczyć będzie oddziałów PGW WP znajdujących się w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

T-Mobile dostarczy usługi telekomunikacyjne GSM (głosowe, tekstowe, transmisje danych), usługę prywatnego APN, a także sprzęt i internetowy system do zarządzania kontami. Wartość umowy wynosi 3,65 mln zł brutto.

Przetarg ogłoszono w grudniu 2019 r. Konkurencyjną ofertę złożył Orange (4,45 mln zł).

Cena miała 60 proc. wagi przy wyborze wykonawcy, a pozostałe kryteria obejmują zapewnienie trzech pakietów danych (8, 20 i 12 pkt). T-Mobile uzyskał maksymalną liczbę punktów, wyprzedzając Orange dzięki niższej cenie.

 
Routery, przełączniki, firewalle

Wody Polskie zamawiają również urządzenia sieciowe do modernizacji systemu ISOK i obsługi sieci WAN.

Otwarto oferty złożone w przetargu. W części I (dostawa routerów i przełączników) ofertę złożyło Engave z ceną brutto 1,78 mln zł. Wody Polskie zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia 1,97 mln zł. Przyjęte w SIWZ kryteria udzielenia zamówienia to cena (60) i gwarancja (40).

W części II (dostawa firewalli) ofertę o wartości 1,84 mln zł złożył Decsoft. Zamawiający przygotował na ten cel 2,34 mln zł.

W tym przypadku ustalone kryteria to cena (60), wartość techniczna (25) i dojrzałość rozwiązania (15).