Nowe gwarancje mają z założenia umożliwić mikro-, małym i średnim firmom finansowanie działalności innowacyjnej. Pula dostępnych środków wynosi 250 mln zł, co pozwoli na objęcie gwarancjami kredytów o wartości 416 mln zł. Środki pochodzą z zakończonego już Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Gwarancje Bank Gospodarstwa Krajowego będą udzielane bez prowizji, na podobnych zasadach, jak w programie de minimis. Zabezpieczą spłatę 60 proc. wartości kredytu, do kwoty 3,5 mln zł. Maksymalny okres ich udzielenia to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Z oferty można skorzystać do 31 grudnia 2016 r.

O kredyt na wspomnianych zasadach należy wystąpić w jednym z 10 banków komercyjnych, które podpisały umowę z BGK.
 
Aby skorzystać z nowych gwarancji przedsiębiorca powinien spełniać przynajmniej jeden z 7 podstawowych warunków:

1. Zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji;
2. Ma lokalizację i prowadzi działalność w parku technologicznym;
3. Uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie  typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego;
4. W ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania badania i rozwoju lub innowacji;
5. Środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30 proc.;
6. W co najmniej jednym  roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność badawczo-rozwojową co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
7. W ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10 proc. rocznie.

Gwarancje dla innowacyjnych firm to kolejny – oprócz gwarancji w ramach programu Cosme oraz de minimis – produkt Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczony dla MŚP.