Kilkumiesięczne oczekiwanie na płatność od kontrahenta kończy się szczęśliwie tylko dla co trzeciej firmy – wynika z badania BIG InfoMonitor na temat zatorów płatniczych. Całość należności, opóźnianej  przez ponad 60 dni, uzyskuje około 37 proc. przedsiębiorstw. Zdecydowana większość dostaje za swoje usługi czy towary tylko część zapłaty, a zdarza się także, że nic.

Ponad jedna czwarta przedsiębiorstw notujących straty z powodu braku płatności wskazuje, że nie odzyskuje do 5 proc. należnych im pieniędzy. Jednak kolejne 20 proc. traci już ok. 10 proc. należności, a co szósta firma (18 proc.) nie dostaje między 11 a 20 proc. z oczekiwanej sumy.

Na tym nie koniec, bo co piątemu przedsiębiorstwu nie wpływa na konto od 21 do 80 proc. należności. Jedna na dziesięć firm, którym nie udaje się ściągnąć zapłaty, traci ponad 80 proc. lub wszystko.

 

 

MŚP przeciętnie nie udaje się odzyskać 27 proc. przeterminowanych należności


Źródło: BIG InfoMonitor

 

 

Niemal 90 proc. firm, których kontrahenci nie płacą, boi się reagować. Chęć do działania odbiera im obawa o utratę kolejnych zamówień. Jednak firmy, które upominają się o należność nadal utrzymują dobre relacje z 80 proc. partnerów biznesowych, a zapewne też egzekwują swoje należności – twierdzi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

W IV kw. 2018 r. na brak uregulowania płatności przez kontrahenta przez ponad 60 dni wskazało 54 proc. firm. To o 4 proc. więcej niż w III kw. ub.r. i najwięcej w ciągu ostatnich 2 lat. A dane obejmują tylko opóźnienia z ostatnich 6 miesięcy.

BIG InfoMonitor radzi, by upominać się o pieniądze, bo dłużnik prędzej zapłaci temu, kto zabiega o płatność. Dobrą praktyką jest jak najszybsze wysłanie wezwania do zapłaty, zapowiadającego wpis do rejestru dłużników BIG.

Warto też przed podpisaniem umowy sprawdzić kontrahenta w rejestrze dłużników. W wykazie BIG InfoMonitor figuruje 232 tys. firm, które nie zapłaciły swoim kontrahentom niemal 5,5 mld zł.

Badanie „Skaner MSP, wśród mikro, małych i średnich firm” przeprowadzono przez Keralla Research w październik 2018 r. na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności.