W 2022 r. coraz więcej polskich firm informatycznych zaczęło sygnalizować problemy finansowe. Zadłużenie branży wzrosło o niemal 22 proc. rok do roku i obecnie wynosi 230,3 mln zł. W marcu ub.r. sięgało niecałe 180 mln zł – według danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Firmom byłoby łatwiej spłacić długi, gdyby tylko ich klienci uregulowali zaległe faktury za usługi IT o łącznej wartości 412,3 mln zł.

Najwięcej do spłaty firmom IT ma handel, który powinien uregulować 97,2 mln zł przeterminowanych należności. Kolejne są przedsiębiorstwa budowlane (55,6 mln zł) oraz transport i gospodarka magazynowa (45,7 mln zł). W sumie 50,1 tys. klientów zalega z płatnościami firmom informatycznym.

7 tys. przedsiębiorstw z branży zalega z płatnościami

Liczba zadłużonych podmiotów w branży IT urosła z 6388 do 7028, a przeciętne zadłużenie w sektorze sięga 32,8 tys. zł, czyli o 4 tys. zł więcej niż rok wcześniej – wynika z danych KRD.

Rekordzistą jest warszawska firma, która zaciągnęła 20 zobowiązań finansowych na kwotę niemal 9 mln zł, głównie wobec branży telekomunikacyjnej.

Sektor IT intensywnie się rozwija, ale musi się mierzyć z różnymi wyzwaniami” – stwierdza Adam Łącki, prezes KRD BIG.

„W pocovidowej rzeczywistości zapotrzebowanie na rozwiązania IT nie jest już tak duże, a środki na ten cel będą niższe” – komentuje Adam Łącki, nawiązując do prognozy Gartnera. – „W IT występuje duża rotacja pracowników i presja płacowa. Równowaga w biznesie jest więc dość krucha” – uważa prezes.

Według niego o pogorszeniu sytuacji na rynku świadczy niemały, bo 22-procentowy wzrost zadłużenia, masowe redukcje etatów w USA i zwolnienia, jakie nastąpiły również w polskich firmach.

„Dla kontrahentów to sygnał, że mimo dobrej sytuacji sektora jako całości, warto monitorować kondycję finansową poszczególnych przedsiębiorstw z tej branży” – twierdzi prezes KRD BIG.

Kto jest największym wierzycielem

Zdecydowaną większość długu, aż 136,6 mln zł, firmy z sektora IT mają wobec instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. To przede wszystkim zaległe zobowiązania przekazane podmiotom zarządzającym wierzytelnościami, ale także efekt pożyczek na rozwój biznesu w okresie boomu w branży w czasie pandemii.

Ponad 30 mln zł zaległości w należnościach za projekty
31,2 mln zł to wzajemne długi firm z sektora IT: pieniądze dla podwykonawców, programistów i innych specjalistów, którym zlecono projekty, a następnie nie zapłacono za ich realizację.

Trzecią w kolejce branżą próbującą odzyskać 14,4 mln zł należności od firm IT jest handel.

Jednoosobowe firmy mają 93 mln zł długów

Jak pokazuje Barometr Nastrojów SoDA, na rozwoju sektora IT w Polsce negatywnie odbija się sytuacja geopolityczna na świecie – takiego zdania jest 57 proc. badanych przedstawicieli branży. Ponad 70 proc. obawia się długofalowych skutków wojny za wschodnią granicą w kontekście generowania swoich przychodów.

Dużą grupę dłużników notowanych w KRD, mocno zależną od koniunktury i zapotrzebowania na rynku, tworzą jednoosobowe działalności gospodarcze, w tym freelancerzy, działający na własny rachunek. To około 3,4 tys. przedsiębiorców. Ich zaległości finansowe sięgają 93,5 mln zł.

Według danych firmy faktoringowej NFG średnia wartość zakupów firmowych oddanych do finasowania przez przedsiębiorstwa informatyczne wynosiła 6,5 tys. zł w ub.r. Przedsiębiorstwa inwestowały głównie w sprzęt i szkolenia, a płatności najczęściej rozkładały na 6 rat.

Większą popularnością cieszył się faktoring online. W ramach eFaktoringu mikrofirmy IT sfinansowały ponad 1200 faktur na łączną kwotę 7,1 mln zł. Średnia wartość faktury oddanej do finansowania to 5900 zł – według NFG.

Przedsiębiorstwa IT z Mazowsza na czele zadłużonych

Wśród regionów, największą sumę długów mają firmy informatyczne z Mazowsza – niemal 78 mln zł.

Na drugim miejscu znalazła się Wielkopolska, gdzie do uregulowania pozostaje 28,3 mln zł przeterminowanych należności.

„Do tak wysokiej kwoty znacznie przyczynił się szczególnie jeden dłużnik, który ma niespłacone zobowiązania sięgające 8 mln zł” – twierdzi Adam Łącki.

Trzecim województwem jest śląskie, w którym przedsiębiorstwa IT mają 23 mln zł zaległości.