Allegro dokona odpisu w wysokości 2,293 mld zł w wynikach III kw. br. To efekt utraty wartości przejętej w tym roku za ok. 4 mld zł czeskiej platformy e-commerce Mall Group i firmy logistycznej WE|DO CZ. Odpis niepieniężny zmniejszy zysk netto grupy w III kw. br.

Allegro informuje, że decyzja jest wynikiem testu na utratę wartości aktywów Mall Group i WE|DO. Obejmował on porównanie prognozy finansowej określającej szacunkową wartość godziwą obu firm, pomniejszoną o koszty doprowadzenia do sprzedaży na dzień 30 września br., z wartością bilansową aktywów Grupy Mall i WE|DO, która wyniosła 4,072 mld zł.

Allegro zapewnia, że odpis księgowy nie wpływa na stabilność działalności firmy ani na priorytety biznesowe – w tym na uruchomienie platformy Allegro 3P w Czechach i na innych rynkach, na których działa Mall (m.in. Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja).

Dlaczego Allegro zapłaciło aż 4 mld zł za Mall

Rada dyrektorów Allegro przyznaje, że w listopadzie 2021 r. zgodziła się zapłacić pełną cenę w celu uzyskania kontroli nad unikatowym – jak tłumaczy – biznesem e-commerce, działającym na wielu rynkach, mającym ułatwić przekształcenie Allegro w firmę międzynarodową (według wyliczeń z wiosny br. dzięki Mall wielkość dostępnego rynku detalicznego miała podwoić się do 240 mld euro). Ponadto stawka zakupu została ustalona na szczycie cyklu rynkowego – co widać z dzisiejszej perspektywy.

Obawa kryzysu. Wyceny spółek poleciały w dół o 50 – 70 proc.

Od szczytu wiele publicznie notowanych firm z branży e-commerce straciło 50-70 proc. wartości rynkowej – zauważa Allegro.

Tak na marginesie przypomina się tutaj komentarz prezesa Actionu Piotra Bielińskiego, który w czerwcu br. stwierdził, iż „tamten rok tak rozpuścił e-commerce, że wyceny są z Księżyca. Myślę, że warto poczekać kolejny rok, by coś przejąć” – mówił lider grupy z Zamienia.

Wyniki Mall niższe od założeń

Z powodu inflacji i spowolnienia wyniki finansowe Mall i WE|DO okazały się znacznie niższe niż zakładano (w II kw. br. odnotowano spadek sprzedaży). Do tego wyższe koszty finansowania zewnętrznego spowodowały znaczny wzrost kosztu kapitału własnego, co zmniejszyło wartość bieżącą długoterminowych przepływów pieniężnych, które zgodnie z prognozą mają być generowane dzięki wdrożeniom platformy handlowej Allegro – tłumaczy rada dyrektorów.

Allegro platformą 3P

Kierownictwo Allegro zapewnia, że strategicznym celem pozostaje stworzenie przez Allegro znaczącej platformy typu 3P marketplace na rynkach Europy Środkowej.

Na platformach 3P producenci mają kontrolę nad sprzedażą swoich produktów konsumentom za pośrednictwem sprzedawców (vendorzy kontrolują ceny, marketing, zapasy). W modelu 1P sprzedawcy mają większą swobodę działania.

We wrześniu br. Allegro zdecydowało się obniżenie prognoz na 2022 r., co wyjaśniono zakłóceniami w gospodarce i skutkami wojny na Ukrainie.

Nowy CEO Allegro, Roy Pertucci, stwierdził, że „Celem jest umacnianie się w Polsce i wygrywanie poza nią”.

W I poł. 2022 r. grupa Allegro miała 3,6 mld zł przychodów wobec 2,5 mld zł rok wcześniej. Zysk netto spadł ponad 5-krotnie, do 103,5 mln zł z 565,5 mln zł.