Wartość rynku profesjonalnego AV osiągnie 325 mld dol. w 2024 r. wobec 247 mld dol. w 2019 r. – wynika z prognozy organizacji branżowej Avixa. Oznacza to korektę przewidywań w górę i przychody ze sprzedaży większe o ponad 30 proc. po upływie najbliższych 5 lat. Natomiast wielkość marży w kanale sprzedaży w 2019 r. oceniono na 22 mld dol., czyli blisko 9 proc. – jest to suma generowana na samych urządzeniach (nie uwzględnia marży z usług).

Zdaniem Avixa zasadniczym czynnikiem rosnącego popytu jest wzrost PKB na świecie, ponieważ profesjonalne rozwiązania AV są albo będą wykorzystywane niemal we wszystkich sektorach gospodarki. Przy czym region EMEA osiągnie umiarkowany wzrost – średnio 4,5 proc. co roku, do 2024 r. Jednocześnie będzie go charakteryzował największy udział sprzętu audio wśród innych rynków.  

Znacząco jednak zwiększą się przychody z wyświetlaczy, zwłaszcza z diodami LED (średnio 8,4 proc. co roku). Największy udział w przychodach z pro-AV w krajach EMEA ma sektor korporacyjny. Z kolei w Ameryce widać inny, nadchodzący trend: motorem wzrostu sektora profesjonalnego AV będzie przejście z rozwiązań on-premise na chmurowe.