Szczecińska prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 21 osobom. Według śledczych należeli do zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała środki na projekty informatyczne w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Z popełnienia przestępstwa oskarżeni uczynili sobie stałe źródło dochodu. Wyłudzili ok. 8,5 mln zł dotacji na realizację 14 projektów – twierdzi prokuratura. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

6 lat oszustw

Jak ustalono, grupa działa w latach 2012-2018. Oto mechanizm oszustw opisany przez prokuraturę.

Oskarżeni zakładali jednoosobowe działalności gospodarcze, a następnie występowali w ich imieniu o przyznanie dotacji na realizację projektów.

Gdy już były one w toku, składali wnioski o płatność przedstawiając dokumentację nt. poniesionych wydatków. Załączali też oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych pomiędzy podmiotami, wykonującymi poszczególne usługi, a beneficjentami.

Aby uwiarygodnić swoją działalność, okazywali w instytucjach finansujących umowy i zapytania ofertowe podmiotów rzekomo konkurujących ze sobą. W rzeczywistości zapytania ofertowe były kierowane jedynie do członków grupy.

Fikcyjne papiery na wykonane prace

Podmioty występujące w dokumentacji jako wykonawcy usług nie wykonały żadnych prac, wystawiając jedynie poświadczające nieprawdę dokumenty – twierdzi prokuratura.

Jak ustalono, nad projektami IT pracowały zupełnie inne podmioty, i to za wielokrotnie mniejsze wynagrodzenie, niż te oficjalnie zgłoszone przez oskarżonych.

Okazało się ponadto, że jakość wykonanych prac odbiegała istotnie od założeń. Przedstawione przez grupę oprogramowanie stanowiło jedynie, jak to ujęli śledczy, fasadę aplikacji. Stworzono je celowo do pokazywania kontrolerom. Także potwierdzenia wykupu dostępu do usług były fikcyjne.

Prokurator dokonał zabezpieczenia na mieniu podejrzanych – na nieruchomościach i udziałach w spółkach na łączna kwotę ponad 2,9 mln zł. Oskarżeni mają dozór policji, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się.