ABC Data udzieliła gwarancji za zobowiązania handlowe iSource’a wobec Apple Distribution International opiewające na kwotę 20 mln dol. Według kursu z dnia udzielenia gwarancji, tj. 7 kwietnia br., było to ponad 74,8 mln zł.

Jak podaje spółka w komunikacie, gwarancja została udzielona na okres jednego roku (z automatycznym przedłużeniem na kolejne lata), ale nie krótszy niż do czasu zaspokojenia wszystkich zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania gwarancji.

„Spółka iSource ma możliwość pozyskiwania wysokich limitów zakupowych. Umożliwia to zwiększenie prowadzonej przez nią sprzedaży urządzeń i akcesoriów Apple w Polsce, na które popyt systematycznie rośnie. Gwarancja udzielona przez ABC Data za zobowiązania handlowe spółki zależnej iSource w stosunku do Apple Distribution International jest standardowym wsparciem działalności prowadzonej przez spółkę zależną. Celem udzielenia gwarancji jest zapewnienie możliwości ciągłego wzrostu obrotów iSource S.A. i dalszego dynamicznego jej rozwoju.” – wyjaśnia prezes Ilona Weiss dla crn.pl.