Koncern energetyczny zamawia usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle, używanego w Energa SA. Na początku marca otwarto oferty. Złożyli je:

Advatech (2,27 mln zł brutto)
Transition Technologies (2,29 mln zł)
Bazy i Systemy Bankowe (2,5 mln zł)
Decsoft (2,33 mln zł)

Wsparcie ma być świadczone od 16-24 czerwca 2020 r. do 1 marca 2021 r. i obejmuje 80 produktów, m.in. licencje na bazę danych, Hyperion, CC&B i Siebel.

Kryterium wyboru stanowi w 100 proc. cena.

Energa zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2,297 mln zł brutto.

Zamówienie obejmuje m.in. dostarczanie aktualizacji programów, poprawek, ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa, aktualizacji programów korygujących o znaczeniu krytycznym, dostarczanie nowych wersji software'u objętego umową. Wykonawca ma zająć się także całodobową obsługą zgłoszeń serwisowych przez 7 dni w tygodniu.