Utworzone z udziałem NCBiR fundusze, NCBR CVC i NCBR VC, zainwestują w najbliższych latach 2 mld zł w innowacyjne technologie. Środki będą trafiać do nowo tworzonych funduszy venture capital, które bezpośrednio sfinansują projekty badawczo-rozwojowe. „Kładziemy fundamenty pod system komercjalizacji projektów B+R z wykorzystaniem instrumentów finansowych. To ważne dopełnienie stworzonego przez NCBR ekosystemu wspierania polskich projektów technologicznych na wszystkich etapach rozwoju” – mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Na mocy umowy pomiędzy NCBiR a VC3.0 sp. z o.o. i FinCrea TFI S.A. powstał Fundusz Funduszy NCBR VC, którego łączne środki na inwestycje wyniosą ponad 1,1 mld zł. Jednocześnie dzięki aktualizacji umowy zawartej między NCBR a PFR Ventures i BGK TFI rozpoczął działalność drugi Fundusz Funduszy NCBR CVC, którego łączne środki na inwestycje wyniosą prawie 900 mln zł.

„Uruchamiając NCBR CVC i NCBR VC nie myślimy wyłącznie o teraźniejszości i wypełnieniu luki kapitałowej na polskim rynku venture capital. Inwestowane przez nas pieniądze będą pracować na rynku przez długi czas, zapewniając finansowanie przełomowym projektom technologicznym” – tłumaczy prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki nowym funduszom ma się zwiększyć dostęp MŚP do finansowania projektów badawczo-rozwojowych ze środków typu venture capital. z udziałem prac badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu kapitału typu venture.