Dochodzenie wszczęto z art. 116 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez użytkowników Chomikuj.pl serwis Sagio.pl złożył 2 miesiące temu. Sześć osób – użytkowników Chomikuj.pl, bezprawnie umieściło na portalu 141 filmów dostępnych na Sagio.pl tylko online. Grozi im nie tylko odpowiedzialność karna. Sagio.pl będzie domagać się odszkodowania. Wartość skradzionych utworów oszacowano wstępnie na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Marek Kawecki, redaktor naczelny Sagio.pl, potwierdził, że w związku z całą sprawą serwis nie planuje działań przeciwko właścicielom Chomikuj.pl.