Coraz bliżej rozstrzygnięcia jest przetarg o kilkumiliardowej wartości na "budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". Gra idzie o budowę infrastruktury łączności bezprzewodowej, która obejmie ponad 13,5 tys. km krajowych linii kolejowych.

Najtańszą ofertę o wartości 2,789 mld zł brutto (2,268 mld zł netto) złożyło konsorcjum Nokia Solutions and Networks, SPC-1 (spółka zależna Wasko), SPC-2 (należy do Pozbud T&R) oraz SPC-3 (firma kontrolowana przez Herkulesa).

Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich prac, jak również robót budowlanych, w celu wdrożenia na liniach kolejowych sieci GSM-R (jest to dostosowany do specyfiki kolei system łączności cyfrowej, oparty na standardzie GSM).

Cena ma 90 proc. wagi przy wyborze oferty, a 10 proc. – termin realizacji. Wynosi on 62 miesiące (czyli nieco ponad 5 lat). Wybrany wykonawca powinien zapewnić również rozszerzoną gwarancję na 60 miesięcy (5 lat), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Niedawno Wasko, aby wziąć udział w postępowaniu, nabyło od Nokii spółkę SPC-1.

Z kolei w II części zamówienia: wdrożenie szkieletowej sieci transmisyjnej, najniższą cenę – 45,2 mln zł brutto – zaoferowało konsorcjum Fonbud, Atende, Icraft (spółka z Korei Płd.), Ukrcom (firma ukraińska).

W postępowaniu, które ogłoszono w 2015 r., mogły brać udział także podmioty spoza Unii Europejskiej, co miało umożliwić wybór najlepszego rozwiązania, a przy tym zapewnić konkurencję cenową.

W styczniu 2017 r. do udziału w dalszym postępowaniu wybrano w sumie 18 firm i konsorcjów – wśród nich m.in. konsorcjum kierowane przez spółki Asseco, Comp, Kapsch, Netię, Thales (z Portugalii). Do rywalizacji o intratny kontrakt stanęły również chińskie konsorcja pod wodzą firm specjalizujących się w inwestycjach na kolei.