Eurotel nienależnie odliczył 2,04 mln zł VAT w 2013 r. – stwierdził Pomorski Urząd Celno – Skarbowy. Oznacza to, że wraz z odsetkami spółka może być zobowiązana do zapłaty ok. 2,6 mln zł. Ustalenia dotyczące VAT zawiera protokół z postępowania kontrolnego, który Eurotel otrzymał 17 lipca br. Kontrola dotyczyła rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za cały 2013 r.

W wyniku kontroli zarzucono spółce, że kwoty podatku VAT naliczonego, zawarte w fakturach zakupu wskazanych w protokole dotyczących zakupu towarów wrażliwych, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego.

Eurotel zajmuje się sprzedażą detaliczną, prowadząc sieci łącznie ponad 200 salonów sprzedaży dla różnych zleceniodawców. Jest to m.in. sieć sklepów ze sprzętem Apple'a – iDream oraz salony T-Mobile i Play.

Spółka nie zgadza się z ustaleniami UCS. Twierdzi, że skarbówka nie wzięła pod uwagę opinii zarządu i okoliczności, które były przedstawiane organom kontrolnym.

"Zarówno obrót towarem wrażliwym (elektroniką użytkową – w szczególności produktami Apple) w 2013 roku, jak i procedury stosowne jeszcze przed wejściem w życie rekomendacji Ministerstwa Finansów w tym zakresie, były przez spółkę realizowane na wyższym niż standardowo poziomie, a w toku przeprowadzonego badania, nie można było zarzucić, że nie dochowano co najmniej należytej staranności w tym zakresie" – utrzymuje zarząd Eurotela. Twierdzi, że skarbówka zrzuca na spółkę odpowiedzialność za działania innych podmiotów, na które nie miała ona żadnego wpływu. Zapowiada działania prawne w celu zmiany decyzji organów skarbowych.