Wydatki na produkty infrastruktury obliczeniowej oraz pamięci masowej dla infrastruktury chmury, w tym środowisk dedykowanych i współdzielonych, wzrosły o 6,6 proc. r/r w III kw. 2021 r., do 18,6 mld dol. – według IDC.

Oznacza to powrót do dodatniego trendu po dołku w II kw. 2021 r., w którym odnotowano spadek wydatków o 1,9 proc. r/r. Wynikało to jednakże, jak wynika z komentarza, głównie z dużych inwestycji w chmurę rok wcześniej i tym samym z wysokiej bazy porównawczej.

Poza chmurą też jest życie
Co ciekawe, inwestycje w infrastrukturę niezwiązaną z chmurą również zwiększyły się i to sporo – o 7,3 proc. r/r w III kw. 2021 r., do 14,6 mld dol., a był to trzeci kwartał z rzędu na plusie.

Wydatki na wspólną infrastrukturę chmury osiągnęły 13 mld dol. w III kw. 2021 r., co stanowi wzrost o 8,6 proc. r/r i 6,6 proc. kw./kw. Jest to również kontynuacja trendu od IV kw. 2019 r., przerwanego w II kw. 2021 r.

45 proc. wydatków na wdrożenia u klienta

IDC spodziewa się, że popyt na współdzieloną infrastrukturę chmurową będzie stale iść w górę, a w 2022 r. przewyższy inwestycje w infrastrukturę niezwiązaną z chmurą.

Nakłady na dedykowaną infrastrukturę chmurową poprawiły się o ponad 13 proc. r/r w III kw. 2021 r., do 5,6 mld dol., co jest najwyższym wzrostem od I kw. 2019 r. Z tego 45,5 proc. tej kwoty wdrożono w siedzibie klienta.

CEE bez wzrostu w 2021 r.

IDC prognozuje, że w całym 2021 r. wydatki na infrastrukturę chmury wzrosną globalnie o 8,3 proc. w porównaniu do 2020 r. Za cały 2021 r. IDC nie przewiduje natomiast większych wydatków niż w 2020 r. w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dostawcy usług 10 proc. na plusie
Dostawcy usług (w chmurze, cyfrowych, telekomunikacyjnych i zarządzanych) w III kw. 2021 r. wydali o 10,2 proc. więcej r/r (18,9 mld dol.) oraz 6,7 proc. więcej kw./kw. na infrastrukturę obliczeniową i storage.
Oczekuje się, że wydatki dostawców usług na infrastrukturę obliczeniową i pamięci masowej wzrosną o 1,3 proc., osiągając 115,4 mld dol. w 2025 r.

Infrastruktura cloud będzie rosła w dwucyfrowym tempie

W perspektywie długoterminowej IDC przewiduje, że wydatki na infrastrukturę chmury i pamięci masowej będą zwiększać się średnio o 12,4 proc. rocznie, biorąc pod uwagę lata 2020-2025 (do 118,8 mld dol. w 2025 r.).

Tym samym udział takich inwestycji przekroczy już 2/3 (67 proc.) łącznych wydatków na infrastrukturę obliczeniową i pamięci masowej.

Współdzielona infrastruktura chmurowa będzie stanowić blisko 71 proc. tej kwoty, rosnąc w tempie 12,7 proc. rocznie.

Wydatki na dedykowaną infrastrukturę chmurową mają poprawiać się o 11,5 proc. co roku.

Wydatki na serwery i storage poza chmurą nie spadną
Zgodnie z prognozą wydatki na infrastrukturę niezwiązaną z chmurą zwiększą się w całym 2021 r., natomiast mimo popularności cloudu spadku inwestycji nie przewiduje się – do 2025 r. wydatki pozostaną płaskie (średnio +0,5 proc. wzrostu co roku), osiągając 58,6 mld dol. w 2025 r.