W dobie Covid-19 63 proc. firm musiało ograniczyć lub odłożyć wydatki bądź inwestycje – według badania KRD.

W blisko co piątej firmie skasowano inwestycje w innowacje i ograniczono wydatki na wyposażenie, w tym 12 proc. przedsiębiorstw zrezygnowało z zakupu sprzętu elektronicznego.

Pandemia spowodowała także, że blisko co dziesiąta firma przełożyła lub zarzuciła plany rozszerzenia swojej działalności, np. otwarcia nowych filii czy przejęcia innych podmiotów.

Co drugi przedsiębiorca ocenia, że pojawienie się Covid-19 spowodowało pogorszenie się stabilności finansowej firmy, w tym u 16 proc. sytuacja jest zdecydowanie gorsza niż przed pandemią. Poprawę sygnalizuje jedynie 13 proc.

Brak innowacji zagrożeniem dla rozwoju

Wśród najczęściej odkładanych lub zarzucanych z powodu pandemii planów lub wydatków przedstawiciele MŚP najczęściej wymieniali zwiększanie zatrudnienia (27 proc.), nakłady na szkolenia (20 proc.), reklamę i marketing (18 proc.) oraz inwestycje w innowacje (18 proc.).

„Część cięć wydatków ma charakter doraźny i w przypadku poprawy sytuacji szybko będzie można nadrobić zaległości – np. uruchomić rekrutację czy zakupić nowy sprzęt. Jednak są sfery, w których ciągłość inwestycji i nakładów jest bardzo ważna. Mowa tu o innowacjach” – mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Uważa, że brak pieniędzy na innowacje w dłuższej perspektywie może oznaczać poważne spowolnienie tempa rozwoju polskich przedsiębiorstw.

W kryzysie nie warto oszczędzać na szkoleniach

Cięcia wydatków w firmach to także złe wieści dla branży szkoleniowej oraz reklamowej i marketingowej. Zrezygnowało lub odłożyło w czasie skorzystanie z ich usług odpowiednio 20 proc. i 18 proc. badanych MŚP.

„Branża szkoleniowa już pierwszego dnia izolacji społecznej niemal przestała istnieć” – twierdzi Marcin Banaszkiewicz, szkoleniowiec i CEO firmy My Logo.

„Kryzys to najgorszy moment na oszczędności w szkoleniach i reklamie. To jest tak, jak z kupowaniem akcji. Zyskują ci, którzy kupują, kiedy inni w panice sprzedają. Kto ma wiedzę, pomysł na biznes i umie się wypromować nawet w trudnych czasach znajdzie klientów” – uważa Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Zdaniem eksperta My Logo, historia kryzysu z 2008 r. pokazała, że to właśnie firmy inwestujące w marketing i szkolenia w trakcie kryzysu, najszybciej odbudowały się zaraz po nim i osiągały lepsze wyniki, niż zakładały to prognozy.

Badanie „Jak pandemia wpłynęła na biznes” zostało przeprowadzone na zlecenie Krajowego Rejestru Długów przez Mands Badania Rynku i Opinii na próbie 300 przedstawicieli MŚP metodą CAWI/CATI.