Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym uruchomiła fundusz VentureEU. Będzie dysponował publicznymi i prywatnymi środkami na wspieranie inwestycji w startupy. Z unijnych funduszy ma pochodzić 410 mln euro. Według prognoz docelowo z prywatnych i publicznych środków fundusz zbierze 2,1 mld euro. Jak zakłada Komisja Europejska, fundusze publiczne mają przyciągnąć pieniądze prywatnych inwestorów.

VentureEU ma dać innowacyjnym, europejskim firmom szansę przekształcenia się w przedsiębiorstwa o charakterze globalnym. Będzie wspierał finansowanie rozwoju firm z sektora MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji. Pomoc trafi do różnych sektorów, takich jak: technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie cyfrowe, technologie medyczne oraz sektor efektywności energetycznej.

Komisja Europejska zakłada, że działania funduszu zaczną przynosić efekty w 2019 roku.