Firmy Amazon Web Services zarejestrowane w Polsce podsumowały wyniki finansowe w 2021 r.

AWS Poland uzyskał 10,6 mln zł netto przychodów ze sprzedaży w 2021 r. Jest to kwota podobna jak w 2020 r. Tak samo jak przed rokiem 100 proc. przychodów polska spółka AWS uzyskała ze sprzedaży usług do UE. Przychody AWS Poland pochodziły niemal w całości od Amazon Data Services Ireland.

AWS Poland zapłacił natomiast w naszym kraju 144 tys. zł podatku dochodowego.

Zysk netto spółki zmniejszył się do 1,4 mln zł wobec 2,4 mln zł rok wcześniej.

Sprawozdanie informuje również, że spółka w 2021 r. i 2020 r. nie wypłacała wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających. W zarządzie AWS Poland zasiada Tomasz Stachlewski. Suma inwestycji spółki sięgnęła w ub.r. 18,6 mln zł.

188 mln zł sprzedaży w Polsce

Sprzedaż na polskim rynku realizuje natomiast polski oddział zarejestrowanej w Luksemburgu spółki Amazon Web Services EMEA SARL.

Jej przychody w naszym kraju wzrosły w 2021 r. o 51 proc. r/r (o ok. 64 mln zł), do 188,5 mln zł. W tym przypadku jest to w całości sprzedaż w Polsce.

Z danych wynika, że obroty zrealizowano na marży 4,2 proc. W spółce m.in. znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń w porównaniu z 2020 r., z 21,7 mln zł do 35,4 mln zł, oraz usług obcych, z 89,5 mln zł do 136,4 mln zł.

Zysk netto zwiększył się do 3,7 mln zł w 2021 r. z 2,33 mln zł w 2020 r. AWS EMEA SARL oddział w Polsce za ub.r. uiścił w kraju 1,75 mln zł CIT. Nakłady inwestycyjne sięgnęły nieco ponad 0,7 mln zł.

Warto zauważyć, że raportowane przychody z krajowej sprzedaży lokalnej spółki AWS EMEA SARL to mniej niż 10 proc. wartości polskiego rynku cloud computingu – według PMR było to 2,24 mld zł w 2021 r. Jest to kwota odnosząca się do rynku chmurowych rozwiązań B2B, wdrażanych przez firmy i instytucje.

Także ta spółka informuje, że nie wypłacała wynagrodzeń zarządzającym w 2021 r. ani w 2020 r. Zarząd polskiej spółki AWS EMEA tworzą zagraniczni menedżerowie. W oddziale przedsiębiorcę reprezentuje Tomasz Olejnik, dyrektor generalny sektora publicznego AWS w Europie Środkowej i Wschodniej.

Powstanie strefa lokalna AWS w Warszawie

AWS ostatnio intensyfikuje działania w Polsce. Na 2022 r. zapowiedział uruchomienie strefy lokalnej w Warszawie (nie podano dokładniejszego terminu), gdzie zostaną udostępnione takie usługi jak moc obliczeniowa, pamięć masowa, bazy danych i kontenery. Krajowy ośrodek ma umożliwić skrócenie czasów opóźnień dostarczanych usług oraz lokalne przechowywanie danych.

Niedawno chmurowy koncern dołączył do Związku Cyfrowa Polska, gdzie będzie zaangażowany w działania na rzecz rozwiązań cyfrowych w administracji i firmach.