Exorigo-Upos poinformował o wzroście przychodów w 2022 r. i powiększeniu liczby klientów. Przychody z działalności w Polsce i za granicą wyniosły ok. 185 mln. zł, co oznacza 16 proc. wzrost r/r. Firma nie ujawniła zysku. Twierdzi, że pozyskała kilkanaście nowych, znaczących kontraktów. Portfolio klientów urosło do 250 firm, dla których zrealizowano ok. 1 tys. projektów. Exorigo-Upos specjalizuje się w rozwiązaniach dla handlu detalicznego.

W segmencie oprogramowania kontynuowano rozwój architektury mikroserwisów, a w infrastrukturze – oferty chmurowej. Exorigo-Upos podaje, że w 2022 r. dysponowało 400-osobowym serwisem terenowym, ma 22 biur w całej Polsce. W tym okresie spółka zrealizowała łącznie 147 tys. zleceń.

Aktywnie doradzamy naszym klientom, jak w okresie inflacji i recesji konsumenckiej, zachować balans pomiędzy oszczędzaniem, a inwestycjami w technologie. Są one niezbędne do skutecznej analizy danych, doskonalenia customer experience czy lojalizacji klientów w retailu. Niemniej ważny jest kontekst przyszłego odbicia gospodarczego, które nastąpi i należy się do niego już dziś przygotować” – twierdzi Grzegorz Rogaliński, prezes Exorigo-Upos.