NTT System zawarł aneks do umowy z Pekao Faktoring, podpisanej w styczniu 2020 r. Limit finansowania podwyższono z 11 mln zł do 18,5 mln zł.

Umowa dotyczy faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka. Jej przedmiotem jest świadczenie przez Pekao Faktoring na rzecz NTT System usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących spółce wobec wskazanych kontrahentów handlowych. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych.

Przyznany limit ma charakter odnawialny. Faktor będzie wpłacał zaliczki na poczet finansowania scedowanych wierzytelności w wysokości 90 proc. ich wartości brutto.

W tym roku, w maju br., NTT System przedłużyło umowę z 2015 r. zawartą z PKO BP Faktoring. Limit 20 mln zł finansowania obowiązuje do końca listopada br.

Także w maju br. bank Polska Kasa Opieki SA na wniosek NTT System zgodził się na prolongatę zapadalności kredytów w rachunkach bieżących spółki do 6 miesięcy, tj. do 30 listopada 2020 r., bez zmian innych warunków funkcjonowania kredytów, udzielonych na podstawie umów z 2004 r. (kwota kredytu 12,7 mln zł) oraz z 2011 r. (1,1 mln euro).

W I poł. 2020 r. grupa NTT System zwiększyła obroty o 23 proc. rok do roku, do blisko 290 mln zł. Zysk netto zwiększył się o 23 proc., do 4,1 mln zł.

Wśród czynników hamujących wzrost zarząd wskazywał m.in. niedostateczny poziom finansowania branży IT przez banki i ubezpieczycieli kredytów handlowych.