Rynek analityki ryzyka wzrośnie 3-krotnie w ciągu 5 lat, z 59,7 mld dol. dol. w 2024 roku do 180,9 mld dol. w 2029 r. – szacuje MarketsandMarkets. Takie kwoty oznaczają średni wzrost wydatków (CAGR) o 24,8 proc. co roku.

Dane obejmują nakłady na oprogramowanie (narzędzia ETL: Extract-Transform-Load, silniki obliczania ryzyka, oprogramowanie GRC: Governance, Risk, Compliance) oraz na usługi. Wszystko to służy do analizy ryzyk strategicznych, operacyjnych, finansowych i regulacyjnych w organizacjach.

Firmy przeznaczają coraz większe środki na te cele ze względu na rosnącą złożoność danych, cyberzagrożenia i częstsze stosowanie rozwiązań chmurowych, stąd przewidywanie wysokiej dynamiki wydatków w najbliższych latach.

Nakłady na usługi z najwyższą dynamiką

Na rynku analizy ryzyka najwyższy średni roczny wzrost spodziewany jest w przypadku usług, co ma wynikać z: coraz większej złożoności zagrożeń, postępu w zakresie AI i ML, integracji analityki dużych zbiorów danych, optymalizacji procesów biznesowych, przyjęcia rozwiązań opartych na chmurze.

Tendencje te odzwierciedlają trend wykorzystania danych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej przez firmy, powodując ciągłe zapotrzebowanie na zaawansowane usługi analizy ryzyka we wszystkich branżach.

Ponieważ przedsiębiorstwa priorytetowo traktują elastyczność, rozwój usług napędzany jest potrzebą wdrożenia skutecznych strategii zarządzania ryzykiem w coraz bardziej złożonym i niepewnym środowisku biznesowym.

Najwięcej środków idzie na GRC

Oczekuje się, że oprogramowanie GRC będzie największym rynkiem w 2024 r. Pozwala ono rozpoznać i ocenić ryzyka w obszarze ładu korporacyjnego oraz zgodności, usprawniając te procesy poprzez automatyzację.

Co do branż, to sektor opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych będzie najbardziej otwarty na zwiększanie wydatków. Wynika to z konieczności rozpoznania zagrożeń dla bezpieczeństwa pacjentów, np. błędy w stosowaniu leków czy awarie urządzeń. Ponadto sektor medyczny podlega licznym regulacjom, przez co potrzebuje narzędzi pilnujących ich przestrzegania.