Już (18 proc.) polskich przedsiębiorstw deklaruje, iż strategia ich firmy uwzględnia wykorzystanie 5G. Ponad połowa z nich (53 proc.) planuje wprowadzić to rozwiązanie w ciągu 2-3 lat – według badania Ericssona z początku br.

Dlaczego firmy chcą 5G

Ponad dwie trzecie (68 proc.) spośród przedsiębiorców deklarujących, że strategia ich firmy zakłada wykorzystanie technologii 5G, za najbardziej zachęcający czynnik wdrożenia uznaje wzrost konkurencyjności.

Ponad połowa (53 proc.) wskazuje konieczność dostosowania się do postępującej cyfryzacji na rynku lokalnym i globalnym, a 47 proc. na stworzenie nowych produktów i usług.

Barierą obawy o bezpieczeństwo

Jednocześnie 51,3 proc. średniej wielkości przedsiębiorstw jako główne bariery wdrożenia 5G wskazuje obawy związane z bezpieczeństwem i kontrolą danych.

Niewiele mniej – 46 proc. – ryzyko opóźnienia wprowadzenia 5G w Polsce widzi w budowie infrastruktury sieci. Spore są też obawy związane z negatywnym wpływem technologii 5G na zdrowie (42 proc.). Według Światowej Organizacji Zdrowia nie ma dowodów na takie szkodliwe oddziaływanie.

Zainteresowanie polskich firm 5G może być związane z rozwojem Przemysłu 4.0 – firmy przechodzą na cyfryzację i robotyzację operacji biznesowych.

Według Ericssona sieć 5G jest pierwszą w historii komunikacji mobilnej, która została zaprojektowana z myślą o maszynach. Ma stać się kręgosłupem współczesnej gospodarki, ale również infrastruktury krytycznej, od której zależy bezpieczeństwo kraju.

Aż 71,5 proc. pytanych przedsiębiorców uważa, że technologia 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki wobec innych krajów Unii Europejskiej.

Ponadto wzrost ruchu w sieciach telekomunikacyjnych w czasie pandemii (mobilny o 70 proc., kablowy o 50 proc.) pokazał potrzebę szybkiego zwiększenia przepustowości sieci.  

Terminy mają zostać dotrzymane

Zgodnie z założeniami Europejskiej Agendy Cyfrowej do 2025 r. sieć 5G ma działać na terenach miejskich i głównych szlakach transportowych w Polsce. Obecnie działa już łączność komórkowa 5G, ale pełne funkcjonalności będzie możliwa po przydzieleniu operatorom odpowiednich pasm i częstotliwości. Aukcja na przydział pasma 3,6 GHz została jednak zawieszona, a niedawno ruszyła procedura jej anulowania. Minister cyfryzacji Marek Zagórski zapowiedział natomiast, że będzie dążył do ponownego przeprowadzenia i zakończenia aukcji jeszcze w br.