Aplikacje Krytyczne, spółka IT kontrolowana przez Ministerstwo Finansów, zwiększa straty – według "Pulsu Biznesu". W 2018 r. była blisko 15 mln zł na minusie (wynik netto) wobec -10 mln zł w 2017 r. Firma przekonuje, że finanse przedsiębiorstwa są pod kontrolą: strata jest jest efektem przyjętego modelu działania, a nie problemów czy złego zarządzania. W końcu czerwca br. zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego z 35 mln zł do 5 mln zł. 

Duże koszty generują wynagrodzenia pracowników (ponad 10 mln zł w ub.r.), a Aplikacje zamierzają ściągnąć więcej specjalistów. W br. zatrudnienie ma wzrosnąć z ponad 70 osób do 115. Poszukiwani są programiści (m.in. Java, Microsoft Dynamics, Oracle), testerzy, a także np. administratorzy, data scientist.

Spółka stara się pozyskać specjalistów głównie do zadań związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego, czyli "Vatmanów", przedstawiając ich pracę jako misję.

Do częstych rotacji dochodziło natomiast w zarządzie Aplikacji Krytycznych. Prezesi i wiceprezesi zmieniali się co kilka miesięcy. Obecnie od czerwca 2018 r. szefem spółki jest Maciej Wardaszko, poprzednio odpowiedzialny za audyt, kontrolę zarządczą i bezpieczeństwo w Centralnym Ośrodku Informatyki. Wcześniej był związany m.in. z Oracle i IBM.

Aplikacje Krytyczne powołano w 2016 r. Zajmują się dostarczaniem rozwiązań dla ministerstwa i administracji skarbowej. Jak przekonywał pierwszy prezes Aplikacji Krytycznych, Piotr Kociński, taka formuła pozwala na szybsze i tańsze tworzenie rozwiązań IT oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb niż w przypadku zamówień u zewnętrznych dostawców.

Tymczasem z raportu NIK wynika, że w 2017 r. koszty były prawie 3 razy wyższe niż wartość zadań zrealizowanych dla ministerstwa. NIK uznała za nieuzasadnione podwyższenie kapitału zakładowego Aplikacji Krytycznych o 15 mln zł i pokrycie 3,3 mln zł straty za 2016 r.

Spółka uczestniczyła w budowie systemów uszczelniających system podatkowy, jak JPK i STIR. Obecnie celem jest pełna integracja danych administracji skarbowej.