Ponad 2 tys. samorządów uzyskało wsparcie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Otrzymają one do 850 tys. zł grantu na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wnioski o dofinansowanie (można je było składać do 14 grudnia ub.r.) opiewają na łączną kwotę prawie 1,5 mld zł – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, które podpisało już pierwszą umowę w tej sprawie. Rusza zawieranie kolejnych umów.

Na co można przeznaczyć pieniądze

Wnioski o wsparcie mogły obejmować działania w 3 obszarach, mających wpływ na cyberbezpieczeństwo:
– techniczny (suma środków ok. 1,2 mld zł) – infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie oraz usługi wdrożeniowe,
– organizacyjny (ok. 183 mln zł) – procedury, audyty, certyfikaty, system zarządzania bezpieczeństwem informacji itp.,
– kompetencyjny (ok. 105 mln zł) – szkolenia pracowników.

Dwa lata na realizację projektu

Czas realizacji grantu wynosi 2 lata od dnia wejścia w życie umowy, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 r. Dofinansowanie będzie wypłacane w 3 transzach (30 proc. – 30 proc. – 40 proc.).

Inwestycje mają pozwolić m.in. przeprowadzić audyty w gminach, powiatach itp., zaktualizować procedury bezpieczeństwa, poprawić ochronę danych, zwiększyć odporność urzędów na zakłócenia pracy wskutek cyberataków, poprawić dostępność usług.

Program ma zapewnić samorządom nie tylko wsparcie finansowe, lecz także merytoryczne, w ramach kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji i NASK.

W sumie o wsparcie wnioskowało ok. 90 proc. uprawnionych podmiotów (tj. 2517 z 2807). Są to urzędy gmin (2202), starostwa powiatowe (300), urzędy marszałkowskie (15) wraz z jednostkami organizacyjnymi samorządów gmin, powiatów i województw.

Dofinansowanie uzyskały 2243 podmioty, czyli w najbliższych 2 latach szykuje się masa projektów w całym kraju.

„Ogromne zainteresowanie projektem ze strony samorządów pokazuje, że są one świadome zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa i – co więcej – gotowe, aby im przeciwdziałać” – twierdzi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK i współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Więcej informacji na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.