Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę 1041 przedsiębiorców. Sprawdzała, czy odpowiednio informują o utylizacji elektrośmieci i miejscach ich zbiórki. Akcję przeprowadzono w ub.r. Teraz pojawiło się podsumowanie.

Jak się okazało, co czwarta firma (dokładnie 271) nie informuje klientów o tym, co zrobić ze starym sprzętem przy zakupie nowego.

Nieprawidłowości u 207 podmiotów stwierdzono w zakresie obowiązku informowania o nieodpłatnym przyjmowaniu i odbiorze zużytej elektroniki. Chodzi np. o informację o miejscach zbiórki zużytego sprzętu, jaka powinna znajdować się w punkcie sprzedaży (w widocznym miejscu) oraz o nieodpłatnym odbiorze elektrośmieci (np. taka, że markety o powierzchni ponad 400 mkw muszą przyjąć gratis zużyty sprzęt o wymiarach do 25 cm).

Sprawdzano też, czy informacje o punktach zbierania elektroodpadów sprzedawcy umieścili na swoich stronach www. lub w formie komunikatu online – a tego nie zrobiło 159 przedsiębiorców.

Ponad 6 tys. sprawdzonych produktów

Kontroli poddano również 6031 produktów. Inspektorzy sprawdzali m.in., czy sprzęt jest wprowadzany do obrotu przez podmiot wpisany do rejestru lub taki, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru. Weryfikowano również, czy dystrybutor umieścił na produktach symbol selektywnego zbierania, czy dołączono informacje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami itd.

Zakwestionowano 410 partii produktów (6,8 proc.) – np. za to, że oferowana elektronika nie miała symbolu selektywnego zbierania (mimo że powinna).

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości ukarano łącznie 142 firmy na kwotę 758 tys. zł. W 27 przypadkach kontrolerzy pokazali swoje łagodniejsze oblicze i odstąpili od wymierzenia kary, uznając, że przepisy naruszono w znikomym stopniu.

Raport przypomina wymagania dotyczące elektroodpadów. Za naruszenia grożą kary