Rząd chce, by nowe regulacje włączono do ustawy o prawach konsumentów oraz do kodeksu cywilnego. Wydłużenie okresu, w którym konsument może odstąpić bez uzasadnienia od umowy zawartej na odległość, z 10 do 14 dni, wynika z zapisów dyrektywy unijnej. Ustawy wprowadzające tę zmianę muszą zostać uchwalone do połowy grudnia br.

W projekcie zawarto także wymóg potwierdzania przez przedsiębiorców treści oferty w przypadku umów zawartych przez telefon. Konsument musi wyrazić na nią zgodę na piśmie. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której konsument nie jest do końca świadom, że zawarł umowę albo nie wie dokładnie, jaka jest jej treść. 

W kodeksie cywilnym przewidziano zmiany dotyczące reklamacji, korzystne dla konsumenta. Mianowicie po spełnieniu określonych warunków mógłby on od razu domagać się zwrotu pieniędzy za wadliwy towar (odstąpić od umowy), nie czekając na naprawę albo wymianę produktu na nowy. Reklamacja byłaby możliwa tylko na podstawie gwarancji albo rękojmi.