Dodatkowe 120 mln zł zostanie przeznaczone na Projekt P1, czyli budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia. W tym wkład unijny to 101,5 mln zł – poinformowało ministerstwo funduszy i polityki regionalnej. Przedsięwzięcie jest finansowane z programu Polska Cyfrowa. Zastrzyk finansowy jest możliwy dzięki zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian w projekcie.

Projekt zasilony nowymi funduszami zostanie poszerzony o nowe usługi i funkcje. W ramach inwestycji wdrożona już usługa e-recepty zostanie poszerzona o możliwość zdalnego zamówienia e-recepty przez pacjentów oraz ich opiekunów prawnych przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Przewidziano także wdrożenie usługi centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia poprzez IKP oraz teleporady (w formie wideorozmowy, a gdy taka nie będzie możliwa – przez telefon). Podczas takiej wirtualnej wizyty u lekarza pacjent będzie mógł otrzymać e-receptę, e-skierowanie czy zwolnienie lekarskie.

Realizacja projektu P1 zostanie przedłużona do końca 2021 r.

 

Długa historia projektu P1

Projekt "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) obejmuje wdrożenie systemów, które usprawnią procesy planowania i realizacji świadczeń zdrowotnych, monitorowanie, sprawozdawczość, dostęp do informacji o świadczeniach. Wdrażane rozwiązania mają umożliwić tworzenie, gromadzenie i analizę informacji o zdarzeniach medycznych. Obejmują m.in. e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia.

Realizacja projektu P1 ciągnie się już blisko dekadę. W 2015 r. po kilku latach prac, wydaniu ok. 0,5 mld zł i przekroczeniu terminów realizacji, zerwano umowy z dotychczasowymi wykonawcami.

W 2017 r. rozpisano nowy przetarg. Na dokończenie projektu oraz utrzymanie i rozwój platformy CSIOZ przeznaczył 73,7 mln zł (cz.1 – 46,9 mln zł, cz. 2 – 26,8 mln zł). Wykonawcami wybrano konsorcja spółek S&T Poland, S&T Services i EC2 (cz. 1), oraz Pentacomp i JWA (cz. 2).