Action w III kw. br. osiągnął sprzedaż na poziomie 577 mln zł oraz 12,2 mln zł zysku netto – według wstępnych, szacunkowych wyników. Oznacza to obrót większy o ok. 36 mln zł niż w okresie dobrej koniunktury w III kw. 2021 r. Zysk netto wzrósł o ok. 2 mln zł. Przy wzroście sprzedaży spółka utrzymała marżę zysku brutto na poziomie z ub.r.

Dotyczy to również marży za trzy kwartały 2022 r. W tym okresie zysk netto okazał się niższy o blisko 60 proc. niż przed rokiem. Duży spadek r/r dotyczący I poł. 2022 r. Action wyjaśniał jednorazowym zdarzeniem, które zwiększyło zysk w ub.r.

Po 3 kwartałach 2022 r. Action miał sprzedaż wyższą o blisko 6 proc. r/r. Nie będzie łatwo poprawić ten wynik, po tym jak IV kwartał rozpoczął się od spadku obrotów rok do roku w październiku br., o ok. 2 proc. – według wstępnych, szacunkowych danych.

Wstępne, szacunkowe wyniki za III kw. 2022 r. dla grupy kapitałowej Action
tys. zł
Przychody ze sprzedaży: 577 101 (wzrost o 6,6 proc. r/r)
Zysk brutto ze sprzedaży: 49 711 (wzrost o 5,6 proc. r/r)
Marża 8,61 proc. (spadek o 0,08 pkt proc. r/r)
Zysk netto: 12 213 (wzrost o 17,9 proc. r/r).

Wstępne, szacunkowe wyniki za 3 kwartały 2022 r. dla grupy kapitałowej Action
tys. zł
Przychody ze sprzedaży 1 692 364 (wzrost o 5,7 proc. r/r)
Zysk brutto ze sprzedaży 147 086 (wzrost o 6,8 proc. r/r)
Marża: 8,69 proc. (wzrost o 0,09 pkt proc. r/r)
Zysk netto: 29 972 (spadek o 58,8 proc.).

Wstępne szacunkowe wyniki jednostkowe Action SA były zbliżone do wyników grupy, z tą różnicą, że po 3 kwartałach br. spółka miała wyraźnie większy zysk netto niż grupa: 31,14 mln zł (-57,2 proc. r/r).

Ostateczne wyniki finansowe Action poda 29 listopada br. w raporcie za III kw. 2022 r.