Straż Graniczna prowadzi postępowanie na zakup PC. Przetarg podzielono na 7 części. W sumie na sfinansowanie podstawowego zamówienia przeznaczono 12,3 mln zł brutto.

Masa sprzętu do zakupu

Przykładowo zamówienie obejmuje w cz. 1 33 komputery przenośne z funkcją tabletu, 20 przenośne stacje robocze, 38 stacji roboczych mini PC z monitorem panoramicznym, 18 komputerów mini PC, 1 dysk przenośny, a także gwarancję, wsparcie i serwis techniczny co najmniej przez 2 lata.

Służby graniczne potrzebują również m.in. 350 maszyn AiO, 300 laptopów, 320 laptopów z monitorem i stacją dokującą, 50 laptopów z dwoma monitorami i stacją dokującą i in.

W opcji Straż Graniczna może zamówić drugie tyle sprzętu, co w poszczególnych częściach postępowania.

Oferty złożyli MBA System i Suntar, a w cz. 6 także FHU Horyzont Krzysztof Lech z Gorlic.

Oto zestawienie ofert

Kryteria wyboru to głównie cena (60), a także okres gwarancji, wsparcia i serwisu oraz różne elementy wyposażenia urządzeń.

Ban dla rosyjskich firm

Straż Graniczna postawiła szlaban rosyjskim wykonawcom na udział w postępowaniu, powołując się na rozporządzenie Rady UE 2022/576 z 8 kwietnia 2022 r. oraz ustawę z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.