Od 51 tys. zł do 255 tys. zł może pozyskać mały lub średni przedsiębiorca w konkursie PARP „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. W sumie do podziału jest 110 mln zł. Wnioski można składać od 20 września do 20 października.

Aby klient biznesowy mógł starać się o te środki, wartość projektu musi mieścić się w widełkach 60 – 300 tys. zł. Wkład własny to co najmniej 15 proc., suma wsparcia to maksymalnie 85 proc. wartości projektu.

Granty mogą zostać przyznane m.in. na zakup oprogramowania (lub usługi programowania), w tym licencji, jednak wyłączono możliwość pozyskania „standardowego oprogramowania biurowego i księgowego”. Fakultatywnie dofinansowanie może pójść także na sprzęt komputerowy, doradztwo, szkolenia.

Celem konkursu jest, jak tłumaczy PARP, wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z niezbędnymi zmianami procesów i sposobu działania przedsiębiorstwa w czasie pandemii, jak również wzmocnienie odporności firmy na kryzysy.