Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki III konkursu programu wsparcia dla branży gamingowej – GameINN. Firmy otrzymają prawie 105 mln zł dofinansowania.

Granty przyznano na blisko 30 projektów. Wśród nich jest m.in. opracowanie platformy do tworzenia gier terenowych w oparciu o AR (rozszerzoną rzeczywistość), platforma do weryfikacji umiejętności i doskonalenia zawodowego z zastosowaniem VR (wirtualna rzeczywistość) i AI (sztuczna inteligencja), symulacja zarządzania procesami produkcji w rozwiązaniach Przemysłu 4.0, wykorzystująca interakcję VR ze światem fizycznym.

O dofinansowanie sięgające 20 mln zł mogli się ubiegać przedsiębiorcy oraz konsorcja łączące firmy albo biznes z jednostkami naukowymi. Do NCBR wpłynęło 87 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 317 mln zł.  

Kto i za co otrzyma granty, a także jakie projekty nie zostały wybrane do finansowania, można sprawdzić na liście ocenionych projektów w III konkursie GameINN.

Celem programu GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na światowym rynku do 2023 r.

W dwóch poprzednich konkursach ponad 211,2 mln zł dofinansowania przyznano 78 projektom. Tym samym suma wsparcia w ramach GameINN przekroczyła już 300 mln zł.

Obecnie według NCBR polski sektor gier wideo rośnie w tempie 10 proc. rocznie. Według rządowych danych wartość polskiego rynku gier wideo w 2016 r. wyniosła 1,85 mld zł, a prognoza na 2019 r. to 2,23 mld zł.