Action może wziąć kredyt w złotych, a także w dolarach albo euro (do równowartości 50 mln zł). Limit został przyznany do 30 kwietnia 2012 r. Najpóźniej tego dnia dystrybutor musi uregulować zadłużenie. 

Zabezpieczeniem kredytu są: pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w banku, oświadczenie spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 150 mln zł, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych w wysokości kwoty udzielonego kredytu wraz z cesją praw z umowy ubezpieczeniowej oraz cesja wierzytelności handlowych wartości minimum 35 mln zł. Limit kredytu w wysokości 80 mln zł został przyznany dystrybutorowi przez Pekao na początku maja br.