Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju (NCBR) przeznaczyło na dofinasowanie zwycięskich projektów 100 mln zł. O wsparcie mogą się ubiegać zarówno duże, jak i średnie oraz małe firmy. W konkursie mogą  uczestniczyć także przedsiębiorstwa, które były beneficjentami pierwszej edycji. Nabór wniosków będzie prowadzony online od 5 maja do 6 lipca.

„Staramy się inwestować środki publiczne przede wszystkim w te obszary, które mają największy potencjał wzrostu konkurencyjności, podbijania światowych rynków, ale zarazem chodzi o to, aby te polski produkty były jak najbardziej innowacyjne" – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Jego zdaniem, program GameINN przyczyni się do rozwoju polskiej myśli informatycznej a w konsekwencji do rozwoju gospodarczego. Zastępca dyrektora NCBR, prof. Aleksander Nawrat, ocenił, że sektor gier ma duże możliwości globalizacji polskich rozwiązań.

Zdaniem dyrektora NCBR, prof. Macieja Chorowskiego, technologie wypracowywane przez sektor gier wideo mogą służyć nie tylko rozrywce, ale także nauce, edukacji i medycynie. "Jednym z założeń programu GameINN jest opracowanie rozwiązań o charakterze badawczo-rozwojowym, które pozwolą skutecznie wykorzystać powstałe technologie m.in. do celów społecznych, edukacyjnych, medycznych i terapeutycznych" – powiedział dyrektor NCBR. Jako przykład wymienił dwie gry, które powstaną dzięki dofinansowaniu w ramach pierwszej edycji konkursu. Pierwsza może przyczynić się do poprawienia zdolności echolokacji u osób niedowidzących i wspierać terapię oraz rehabilitację osób po udarach. Druga to gra edukacyjna, która będzie pomagała uczniom w utrwalaniu wiedzy i sprawdzaniu umiejętności.

Z informacji NCBR wynika, że w Polsce istnieje ponad 240 firm zajmujących się produkcją gier. Ich liczba stale rośnie. Branża ta odnotowuje systematyczny wzrost zatrudnienia i obrotów. Wartość polskiego rynku gier w 2015 r. szacowano na ponad 1,65 mld zł.

Źródło: PAP